Ma.fi

Matematik.fi är nu Ma.fi!

Framtiden inom matematikundervisningen är här.

Läs mer!

Ma.fi

Ma.fi är en komplett, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen. Istället för att anpassa din undervisning efter materialet har du nu möjligheten att anpassa materialet efter din undervisning. Läs mer »


Nyhet: Mafitionella prov!

Ma.fi presenterar Mafitionella prov! Revolutionerande prov var man kan följa elevers och klassers progression genom årskurserna 7-9. Proven ger detaljerad statistik över hur elever presterat i olika delområden och ger extra övningsuppgifter om nödvändigt.

Se videon för mera information!


Case: Luostarivuoren koulu

ma.fi Luostarivuoren koulu

Fler och fler skolor tar årligen i bruk Ma.fi, och en av våra nyare skolor är Luostarivuoren koulu i Åbo. Vi var intresserade av att veta hur våra användare upplever användandet av vårt system och därför besökte vi denna skola för att höra vad lärare och elever anser om läromedlet.
Läs artikeln »


Komplett matematikbok

Ma.fi erbjuder en komplett matematikbok får årskurs 7-9 enligt den nuvarande läroplanen (LP 2016). Förutom det vanliga innehållet har vi även mycket extramaterial och fördjupningar, och eleverna kommer åt både tidigare årskursers material för repetition och kommande material för fördjupning.
Materialet består av historia, teori, uppgifter och elektroniska förhör. Uppgifterna räknas normalt med papper och penna, medan elektroniska flervalsförhör fylls i digitalt.


Pedagogik

Materialet är uppbygt enligt elevcentrerad undervisning. Det innebär att innehållet utgår från elevens kärnkunskap. Problem presenteras just utanför denna kunskap så att eleven ges möjlighet att greppa det nya innehållet med hjälp av det gamla. En stor del i denna process är att eleven ska använda sig av kamrater, teori, internet med mera för att lära sig. Samtidigt som eleven lär sig matematik utvecklar även eleven färdigheter som samarbete, kreativitet och teknisk kompetens.


Eget ansvar och individualisering

Allt mera pratas det om elevens eget ansvar i inlärningen. Ma.fi har utvecklat en uppgiftsvy som stöder elevernas arbete. Från en uppgift kan eleven direkt komma åt teorin till motsvarande teoristycke och förutom att en uppgift har facit kan läraren dessutom välja att publicera kompletta stegvis utförda lösningar. Tack vare detta kan eleverna jobba mera självständigt och i egen takt, och läraren ges därmed mera möjlighet att erbjuda individuell handledning åt eleverna.

I slutet av alla avsnitt finns det utmanande uppgifter för de snabba eleverna och för intresserade elever hittas även extra avsnitt att utforska.


Smart sökfunktion

Den smidiga sökfunktionen gör det ännu enklare för eleven att använda all teori i sin inlärning. Sökfunktionen hittar man i huvudmenyn och därifrån kommer man enkelt åt tidigare teori som kan behövas för att lösa uppgifter.


Uppföljning

Då eleverna räknar uppgifter kan de markera en uppgift med tre olika färger: grön, gul eller röd. Du kan själv avgöra vad de olika färgerna betyder, men ett alternativ är att låta röd innebära att eleven haft svårt med uppgiften, gul att uppgiften är gjord och grön att uppgiften är rätt och att lösningen är kontrollerad. Som lärare får du även en fin översikt över klassens utförda uppgifter i en tabell.

Till avsnitten finns även flera digitala förhör som gör att eleverna hela tiden får en koll på hur väl de lärt sig innehållet. Läraren kan i realtid följa med den enskilde eleven och klassens resultat som helhet, och det är enkelt att se vilka uppgifter eleverna haft svårigheter med så att man kan gå igenom dessa mera noggrannt.


Formativ bedömning

För att inlärning ska ske krävs det att eleven uppfyller vissa kriterier som samarbete, enskilt arbete, användning av teori och teknik mm. Därför har vi utvecklat ett bedömningsverktyg med en färdig mall, som kan justeras efter lärarens önskemål, som läraren kan använda sig av för att hela tiden kunna ge en fortlöpande, konkret bedömning av elevens arbete. Alla punkter som eleven ska uppfylla kan t.ex. ha poängen 0-2. Eleven startar med fulla poäng och då eleven tydligt inte uppfyller en punkt kan läraren berätta varför och sänka elevens poäng. Från denna bedömning kan man sedan till betyget få ut ett vitsord som beskriver timaktiviteten.


Digital whiteboard

Formativ bedömning ökar bevisligen elevernas förståelse och kunskapsnivå. Därför vill vi på Ma.fi erbjuda lärare verktyg för att smidigt implementera formativ bedömning i klassrummet. Vi har bland annat en digital whiteboard, som kan användas för att få snabb respons av alla elever i realtid då läraren ställer en fråga. För att engagera alla elever i klassen får varje elev en egen whiteboard, var eleven fyller i sitt svar. Läraren ser en översikt av hela klassens svar och kan direkt diskutera eventuella missförstånd.


Tillgänglighet

Materialet är anpassat att fungera på vilken enhet som helst. Du och dina elever kommer åt materialet från datorer, mobiltelefoner och surfplattor - var som helst, när som helst! Det är således inget krav att skolan införskaffar ny utrustning, eftersom eleverna kan använda sig av sina egna mobiltelefoner.


Dynamiskt material

Vi anser att du som lärare ska ha full kontroll över innehållet. På Ma.fi har du möjlighet att redigera, ta bort, lägga till och flytta precis allt innehåll - så att du kan anpassa materialet efter din undervisning.
I praktiken fungerar det så att du får en egen klon av vårt innehåll då du registrerar dig som lärare, och din egen klon har du sedan friheten att redigera hur du själv vill. Dina elever ser givetvis din egen version av innehållet!

Ma.fi kan hantera olika timfördelningar, och beroende på vilken timfördelning som används i din skola så anpassas materialet automatiskt för en lämplig arbetstakt och -ordning.


PDF-utskrifter

Hela systemet är tänkt att användas elektroniskt så att du slipper onödiga pappersutskrifter. Vi erbjuder dock möjligheten att enkelt skriva ut snygga kompendier av hela eller delar av innehållet. Kompendierna har automatisk sidnumrering, innehållsförteckning och facit, och utseendet kan anpassas efter behov.


Gemensamma prov

Vår smidiga proveditor gör det enkelt att skapa provuppgifter till dina prov, och du kan automatiskt generera PDF-versioner av proven för utskrift där poängen automatiskt skrivs ut. Du kan också se vad andra lärare som använder Ma.fi har skapat för prov till de olika avsnitten. Andra lärares prov kan du sedan direkt använda, eller kopiera enskilda uppgifter till dina egna prov.


Smidig inloggning

Vi vill erbjuda dig som lärare en så enkel administrering av användare som möjligt. Därför har vi valt att göra all användaradministration automatisk - så att varken du som lärare eller dina elever behöver bekymra er över inloggningsuppgifterna. Alla användare loggar in med konton som de redan har (Google, Facebook eller Microsoft) - så du slipper bekymret med bortglömda lösenord.
Allt du som lärare behöver göra är att skapa en klass, och ge klassen ett engångslösenord. När dina elever ska registrera sig klickar de bara på Google, Facebook eller Microsoft-ikonerna, och efter att de loggat in där så väljer de sin klass och anger engångslösenordet du skapat. Sedan är allting klart! Eleverna dyker automatiskt upp i rätt klass, och när eleverna i fortsättningen loggar in behöver de inte längre ange engångslösenordet utan de är automatiskt kopplade till rätt klass.


Användarkonton

Våra fiffiga användarkonton gör det möjligt att lägga till föräldrar till eleverna så att de kan följa med sina barns prestationer och komma åt materialet. Som lärare kan du också lägga till kompanjonlärare, vikarier eller skolgångsbiträden, och samma person kan ha flera olika roller. Det är alltså inget problem att samtidigt vara lärare, förälder och kompanjonlärare till en annan klass - systemet sköter allting smidigt och automatiskt!


Här skapas framtiden. Dynamisk undervisning.

Ma.fi är en webbtjänst skapad av William Barman och Sebastian Laxell.
William arbetar som lektor i matematik och IT vid Karis svenska högstadium, och har under de senaste åren arbetat aktivt med att utforma undervisningsmaterial enligt elevcentrerad undervisning. Det är William som har skapat allt innehåll på Ma.fi - allt från teorin till uppgifterna och förhören!
Sebastian har arbetat som lektor i matematik och IT, och han har över 15 års erfarenhet av webbutveckling, programmering och webbdesign. Det är Sebastian som har utformat, designat och programmerat det elektroniska systemet som Ma.fi är uppbyggt kring.

Tack vare stöd av olika fonder och stipendier erbjuder vi Ma.fi tills vidare helt utan kostnad! Om tjänsten någon gång blir avgiftsbelagd är grundtanken att det ska vara förmånligare att använda Ma.fi än traditionella läromedel.

Tag kontakt med hjälp av kontaktformuläret nedan för frågor angående projektet.


Skolor och samarbetspartners


Vad säger eleverna?

Matematik-sidan har varit fenomenal!"
"Teorin är enkel och snabb att läsa."
"Vissa uppgifter på slutet har varit omöjliga, men det gör inget."
"Bra med denna sida är också det att man inte behöver bära med sig en bok till skolan."
"Den här sidan har nog varit en jätte bra idé."
"Den här telefon/nät metoden som du började använda på 8:n har man sakta mak vant sig vid, och nu skulle jag mycket hellre använda telefonen till 'nytta', än att sitta och räkna i en bok, som på köpet inte har lösningar."
"Jag som är påväg till gymnasiet tycker att du, eller någon av dina kolleger borde laga en app, eller en nätsida för gymnasieelever, för att hittills har din sida varit det bästa sättet att jobba."
"När jag kom in i det nya systemet började det gå bra och det gick snabbt att vänja sig. Mot slutet kan jag säga att jag nog föredrog att se på uppgifterna från mobilen."


Ma.fi i media


Registrera dig som lärare

Det är helt gratis att börja använda Ma.fi. Nedan ser du en lista över de skolor som direkt kan börja använda tjänsten. Registrera dig genom att välja din skola och klicka på Gå Vidare.
Är din skola inte med i listan? Fyll i skolans uppgifter med hjälp av detta formulär, så lägger vi till den!För att använda tjänsten behöver du ett Google, Facebook eller Windows Live-konto.

Elever tar i bruk tjänsten genom att klicka på Logga in uppe till höger.


Frågor & svar

Det är väldigt enkelt att komma igång med Ma.fi. Nedan följer svar på några av de vanligaste frågorna inför registreringen. Efter att du registrerat dig hittar du mera hjälp under Hjälp-menyn.

Tack vare understöd från fonder och stipendier erbjuder vi Ma.fi helt utan kostnad! Om tjänsten någon gång blir avgiftsbelagd är grundtanken att det alltid ska vara billigare att använda Ma.fi än traditionella läromedel.
Som lärare registrerar du dig från denna framsida genom att klicka på Registrera. Där ska du först välja skola, godkänna användarvillkoren och gå igenom behörighetskontrollen (ett kort test som stannar upp elever ifall de i misstag registrerar sig på fel sätt). Efter registreringen loggar du in på samma sätt som eleverna genom att klicka på Logga in-knappen uppe till höger. Det går också bra att använda adressen https://app.ma.fi.
När du har registrerat dig som lärare är det dags att skapa minst en klass. Då du skapar klassen ska du ange ett engångslösenord, som eleverna använder sig av första gången de loggar in.
Då eleverna ska logga in första gången klickar de direkt på Logga in-knappen uppe till höger. De loggar sedan in med sina Google, Facebook eller Microsoft-konton. Efter detta väljer eleverna skola och klass, och i det här skedet fyller de i klassens engångslösenord som läraren valt.
Efter detta är allting klart, och i fortsättningen kan eleverna direkt logga in utan att behöva fylla i engångslösenordet.

Som lärare kan du enkelt hantera alla dina användare, och lägga till olika användarroller (såsom skolgångsbiträde och vårdnadshavare).
För att använda tjänsten behövs ett Google, Facebook eller Microsoft-konto. Du behöver alltså inte bekymra dig över användarkonton eller lösenord - alla lärare och elever loggar in med konton som de redan har. Observera att Ma.fi aldrig ser eller får tillgång till eller lagrar elevernas lösenord, utan vi erhåller endast en inloggningsverifiering från respektive tjänsteleverantör. Vi erhåller heller inte rättigheter att t.ex. publicera inlägg på Facebook.
Vi åker gärna runt i skolor och demonstrerar Ma.fi, elevcentrerad undervisning och användningen av teknik i klassrummet! Tag kontakt med oss via kontaktformuläret nedan så kommer vi överens om arrangemangen!

Kom igång med Ma.fi

Här kan du få tips på hur du kommer igång och hur du kan använda de olika funktionerna i klassrummet.

Eftersom innehållet är uppbyggt så att man hela tiden använder gammal kunskap för att lära sig ny, rekommenderar vi att man startar från början av årskurs sju. Det är ändå möjligt att som lärare testa systemet med vilken årskurs som helst, för att få en känsla över hur det är att arbeta med Ma.fi, men då ska man vara noga med att välja ut lämpligt stycke eller avsnitt. Exempel på avsnitt som enkelt kan testas i årskurs åtta är talteori, talföljder, procent, statistik, kombinatorik och sannolikhetslära, medan man med årskurs nio kan låta eleverna fördjupa områden som är relavanta för deras fortsatta studier. Exempel på sådana avsnitt är vektorer, olikheter eller andragradsfunktioner.

För att eleverna ska hinna bli bekväma med att använda systemet, innan man börjar med ett större avsnitt, så kan man börja med avsnittet “kryptografi”. Kryptografi är avklarat på en lektion och kräver inga förkunskaper. Låt t.ex. eleverna själva klara uppgifterna i grupper med stöd av teorin, så märker eleverna att man tillsammans med kamraterna och teorin kan lära sig matematik.

Tips: Genom att aktivera redigeringsknappen kan du flytta avsnittet kryptografi till början av årskurs sju så att eleverna lättare hittar det.
Till avsnitten finns det två set med uppgifter. Idén är att eleverna först räknar “Uppgifter” och sedan “Blandade uppgifter”. I uppgifterna finns det gott om uppgifter som övar rutin i det nya, men även uppgifter av undersökande karaktär finns så att eleverna ges möjlighet att tillsammans utforska innehållet i avsnittet.

Då eleverna lärt sig avsnittet gäller det att skapa rutin och självsäkerhet hos dem. Därför får man räkna igenom avsnittet en gång till med “Blandade uppgifter”. Nu är det enkelt för läraren att låta eleverna räkna i egen takt då de borde klara av att räkna uppgifterna. I slutet av uppgiftssamlingen finns svårare problem som bromsar in de som är snabba och läraren ges på så vis möjlighet att fokusera sin tid på de som behöver hjälp.
Uppgiftsvyn är designad för att erbjuda eleven en bekväm arbetsmiljö och stöder elevens inlärning. Nedan diskuteras uppgiftsvyns funktionalitet.

Markera uppgift
Då eleverna räknar uppgifter kan de markera en uppgift med tre olika färger: grön, gul eller röd. Du kan själv avgöra vad de olika färgerna betyder, men ett alternativ är att låta röd innebära att eleven haft svårt med uppgiften, gul att uppgiften är gjord och grön att uppgiften är rätt och att lösningen är kontrollerad. På det här sättet vet alltid eleven vad den har räknat och blir påmind om att kolla upp oklarheter så länge en uppgift är markerad röd.

Lösningar/svar
Alla uppgifter i systemet har en facit, men även kompletta stegvis utförda lösningar som läraren själv väljer om de är publicerade eller inte. Det här gör att eleven själv kan kontrollera sitt arbete och på så vis lära sig ta ansvar för sin inlärning. Dessutom kan elever som är frånvarande lektionstid lättare på egen hand kolla upp vad de gått miste om.
Som lärare kan man t.ex. i början av lektionen publicera lösningarna på eventuella hemuppgifter, eller så publicerar man lösningar i slutet av lektionen så att eleverna snabbt och enkelt kan kontrollera lektionens arbete.

Teori
Teorin är ett stort stöd då man räknar matematik. Därför är uppgifterna i Ma.fi kopplade till rätt teoristycke. Det här betyder att den nya teorin som behövs för att utföra nya uppgifter kan tryckas fram under uppgiften. På så vis är det lättare för eleverna att lösa nya problem och man skapar mera självständiga elever.
Till avsnitten finns ofta flera digitala förhör tillgängliga. Det här möjliggör att efter varje avklarat stycke ge både eleven och läraren en snabb koll på hur pass väl eleven lärt sig det nya innehållet.

Det finns inställningar till förhören som gör att det går att göra förhöret flera gånger (vilket många elever vill då de övar till prov) och även en inställning som gör om eleven ser, eller inte ser, vad som varit rätt och vad som varit fel. Tanken med detta är att om man gör förhören som hemuppgift så behöver eleverna nödvändigtvis inte direkt se vad som varit fel. Istället får eleverna under nästa lektion gå igenom sina svar tillsammans med sina kamrater och diskutera vad som eventuellt var rätt och vad som varit fel. Efter det här fyller eleverna i förhöret en gång till och förhoppningsvis får de nu hundra procent rätt. Efter detta kan läraren ställa in att alla ser eventuella fel så att man kan rätta dem.

Poängräkningen till de digitala förhören fungerar så att varje uppgift kan ha ett rätt eller flera rätta svar. Man får ett poäng för varje rätt svar, och för varje felaktigt svar dras ett poäng bort - men totalpoängen per uppgift kan aldrig bli mindre än noll.
Whiteboarden är ett utmärkt verktyg för formativ bedömning och har otroliga användningsmöjligheter. För att man som lärare ska ha full koll på att alla elever hänger med i undervisningen skriver man en fråga till eleverna på lärarens whiteboard. Frågan syns till alla elever och uppdateras i realtid. Sedan kan eleverna svara på frågan på sin egen whiteboard. Läraren ser hela tiden alla elevers svar och kan på så sätt enkelt följa med om alla i klassen förstått och man får som lärare möjlighet att direkt reda ut eventuella missförstånd.

Det här kan bl.a. användas för att kontrollera föregående lektions innehåll eller då man diskuterar något helt nytt. Istället för att man som lärare frågar endast en elev om den förstått kan man nu rikta frågan till alla elever i klassen så att ingen längre kan gömma sig! Då eleven tvingas svara blir den extra mån om att svaret är korrekt och diskussion skapas i klassen. Om svaret ändå är fel blir eleven extra lyhörd på vad läraren kommer säga.
Eftersom kunskap är en direkt följd av hur aktivt man arbetat och processerat ny information, vill vi ge ett verktyg som sporrar elever att aktivt arbeta lektionstid. Därför har vi utvecklat ett verktyg för läraren för att bedöma elevernas aktivitet som t.ex. samarbete, användning av teori/teknik, avancerad problemlösning, m.m. Idéen är att man som lärare hela tiden ska ge konkret feedback åt eleverna gällande de områden de kan utvecklas i. Om eleverna klarar av att uppfylla kraven i samtliga områden kommer de att lära sig innehållet och samtidigt utveckla viktiga kompetenser som behövs till fortsatta studier och arbetslivet. Om de däremot inte uppfyller kraven kan man som lärare diskutera vad de kan förbättra och ge konkret feedback åt eleven.

Varje område kan t.ex. ha poängen 0-2. Alla elever startar färdigt med fulla poäng på varje område så att de arbetar för att bibehålla poängen. Om eleven visar att denne inte behärskar t.ex. använding av teknik (spelar spel på telefonen) kan man som lärare diskutera varför detta inte stöder inlärningen och sänka poängen från 2 till 1. Här är det viktigt med klara spelregler från början som eleverna godkänt och accepterat och tillsammans med läraren diskuterat sig fram till. Efter att eleven visat att denne förbättrat detta område kan poängen höjas tillbaka. På så vis får eleven hela tiden feedback på sin aktivitet och aktiviteten påverkar hela tiden vitsordet.

Det här ger en väldigt enkel grund för diskussion om önskad/oönskad aktivitet och eleven ser hela tiden resultatet av sin aktivitet i form av höjt/sänkt vitsord samtidigt som detta ger en konkret bedömning av elevernas aktivitet till betyget.

Till betyget kan aktiviteten vara 50% av vitsordet och vitsordet för aktiviteten räknar man ut med en procentuell skala, och en sådan skala finns även som förslag i lärarmaterialet.

Blogg

William Barman bloggar på engelska om pedagogik, undervisning och användningen av Ma.fi.

The time has come to improve exams - 03.11.2019 14:01
What purpose does report cards have in the modern school? - 13.01.2019 17:51
Den missförstådda digitaliseringen - 26.11.2018 17:03
Väärinymmärretty digitalisaatio - 26.11.2018 17:03
Math and tea - 07.10.2018 12:55
Are tests necessary? Part 9 – Final results - 30.05.2018 14:28
Are tests necessary? Part 8 – Results(2) - 29.04.2018 13:37
Are tests necessary? Part 7 – Results(1) - 11.02.2018 15:14
Using digital teaching material is only positive - 21.01.2018 15:13
Are tests necessary? Part 6 – Midterm checkpoint - 03.12.2017 17:01

Kontakta oss

Vill du lägga till din skola så att du kan ta ibruk tjänsten ska du klicka här och ge skolans uppgifter. Använd nedanstående kontaktformulär vid förfrågningar om tjänsten.

Copyright © 2013-2024 Ma.fi | Registerbeskrivning